Truca'ns

T'assessorarem: 934 988 280

Avis Legal

Avis Legal
Condicions d’ús
Política de protecció de dades personals
Informació general a efectes de l’art. 10 de la Llei 34/2002
Propietat intel·lectual i industrial

Condicions d’ús
La informació continguda en aquesta pàgina web, titularitat de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A., és la vigent a data de la seva última actualització. La utilització dels serveis i/o continguts per part de l’usuari suposa l’adhesió i acceptació expressa dels condicionants següents:
Primer: la utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari i manifesta la seva acceptació sense reserves dels presents condicionants generals en el mateix moment en què l’usuari accedeix al web. Es recomana la lectura atenta dels condicionants.
Segon: l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. ofereix a través de la seva pàgina web i a no utilitzar-los per (I) activitats il·lícites, il·legals o contradictòries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o material crític amb els proveïdors del servei; (III) provocar danys als sistemes físics i lògics de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre element susceptible de provocar els danys abans esmenats; (IV) intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris i, si escau, utilitzar-los i modificar o manipular els missatges d’aquests comptes.
Tercer: l’usuari accepta que les dades per ell facilitades puguin ser tractades en un fitxer de dades de caràcter personal i que es puguin utilitzar per a la realització d’estadístiques, l’administració del servei i la gestió d’incidències. El titular de les dades podrà, en tot moment, exercir els seus drets en relació amb les dades incorporades als fitxers automatitzats amb la finalitat d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se als termes recollits en la legislació de protecció de dades.
Quart: Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. no serà responsable de:
Les opinions manifestades en articles doctrinals recollits en les diferents seccions de la seva pàgina web.
Els danys i prejudicis de tota mena que es produeixin com a conseqüència de la incorrecta utilització dels serveis i continguts de la seva pàgina web, que serà responsabilitat exclusiva de l’usuari que hi accedeixi.
Els danys i prejudicis de tota mena que es derivin de la utilització d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries, obstruccions ocasionades per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic motivades per causes alienes a Instalaciones Cataluña Aragón, S.A., així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La impossibilitat d’ús dels serveis i continguts en els supòsits de força major, cas fortuït o d’altres causes no imputables a Instalaciones Cataluña Aragón, S.A.
Cinquè: es podrà interrompre el servei o resoldre de forma immediata la relació amb l’usuari si es detecta un ús dels serveis oferts contrari als presents condicionants.
Sisè: Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. es reserva els drets d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes a la seva web, i pot actualitzar, modificar, limitar, retirar totalment o parcialment els seus continguts i alterar la forma en què apareixen presentats o localitzats, així com evitar temporalment l’accés a la seva web per efectuar tasques de manteniment, actualització i/o millores.
Setè: Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que aparegui fora de la seva pàgina web o no sigui gestionada o originada directament per Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. En particular, no és responsable del contingut, validesa i exactitud de la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades a dispositius d’enllaços (links) amb la pàgina web de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. Els dispositius d’enllaços que apareixen a la pàgina web tenen per únic objectiu informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació a Internet on podrà ampliar les dades que ofereix la web de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. L’accés a les pàgines web de tercers es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, i Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. no és responsable de la utilització de la informació o dels continguts d’aquestes altres pàgines ni del resultat obtingut a través dels enllaços esmenats.
Política de protecció de dades personals
Els criteris i reglamentacions que segueix Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. en referència a la utilització de les dades que lliurement i voluntàriament vostè faciliti, tant a través de la nostra pàgina web com mitjançant l’ús del correu electrònic que s’habilita en cada cas, són els que s’exposen en aquesta pàgina.
Les dades personals que ens facilitin seran incorporades a una base de dades que és propietat i responsabilitat de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual i docent establerta amb Instalaciones Cataluña Aragón, S.A., la gestió, administració, presentació, ampliació i millora dels serveis prestats, si escau, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis oferts per Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. actualment i en el futur.
En cas que no desitgi que tinguem qualsevol dada seva o si volgués tenir coneixement sobre les dades que tenim sobre vostè o si desitja modificar-les o eliminar-les de la base de dades, haurà de contactar personalment amb nosaltres mitjançant qualsevol de les vies següents: (a) el correu ordinari (indicant la referència Protecció de Dades Personals); (b) el correu electrònic enviant una comunicació (indicant a l’assumpte la referència Protecció de Dades Personals) al E-mail: icasa@grupoicasa.com
Les dades personals que ens proporcioni, en cas de requerir una informació prèvia a la contractació de qualsevol servei, no seran cedides a cap altre òrgan públic o privat i només seran utilitzades per enviament, si ho desitja, d’informació sobre els nostres serveis. En cas que la relació precontractual fructifiqués, els documents contractuals mateixos li indicaran quina serà la política de privacitat de les dades personals, així com la finalitat i les possibles cessions que s’efectuïn.
També l’informem que, conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, hem adoptat els nivells de seguretat adequats als diferents tipus de dades que ens faciliti i, a més, hem instal·lat tots els mitjans i tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori d’aquestes dades.
Informació general a efectes de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juny, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Denominació social del prestador del servei de la Societat de la Informació:
Instalaciones Cataluña Aragón, S.A.
Domicili social:
Cortit, 6-8. Barcelona- CP 08027
Adreça de correu electrònic:
icasa@grupoicasa.com

Propietat intel·lectual i industrial
La pàgina web de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. i tots els elements i continguts que la integren estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial, i estan reservats tots els drets a favor de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. o dels tercers titulars d’aquests drets.
Queda terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, així com la reproducció, copia, distribució, comercialització, comunicació pública, modificació o transformació de la informació continguda en aquestes pàgines web sense autorització expressa de Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. o del tercer titular.
Instalaciones Cataluña Aragón, S.A. perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors, així com qualsevol utilització indeguda de les seves pàgines web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre de dret.